ما با شما درایورهای از IrDA Sweex با شروع از "U" را به اشتراک می گذاریم.

درایورهایی برای مدل های مختلف که نام آن ها از "U" شروع می شود برای Sweex IrDA به اشتراک می گذاریم..

فایل های پرطرفدار از IrDA Sweex